Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

André Capart (1951)

Thermobathynella adami gen. et sp. nov., anaspidacé du Congo belge.

Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 27(10):1-4.